آدرس فروشگاه تهران:

تهران – خیابا ن شریعتی -ابتدای میرداماد-نبش خیابان رودبار غربی-پلاک۷-واحد۴

۰۲۱-۲۶۴۰۳۱۹۹